Praktiska frågor och uthyrningsregler 

Bokning sker genom Pingstkyrkans expedition på telefon 0142-127 86.

 

Följande enkla uthyrningsregler tillämpar vi för att det ska fungera så bra
som möjligt för var och en som använder lokalerna
.

  

Nyckel till lokalerna kvitteras ut på expeditionen efter överenskommelse. Samtidigt visas lokalerna och ev utrustning.
 
Det är tillåtet att möblera om i både café och samlingssal. Ursprunglig möblering ska dock återställas.
 
Hyresgäst ansvarar för grovstädning av använda lokaler.
 
Hyresgäst ersätter eventuella skador som sker på lokaler eller inredning.
 
Kyrkans lokaler är rök- och alkoholfria. Vi förutsätter och önskar att våra hyresgäster visar respekt för kyrkorummet.
 
Hyresgäst ansvarar för att all belysning blir släckt samt alla dörrar låsta när lokalerna lämnas. Nyckel återlämnas till expedition enl överenskommelse.
 
 Pingstkyrkan förbehåller sig rätten att avböja uthyrning om:
•       Lokalerna ska användas för vår egen verksamhet.
•       Den planerade sammankomsten bedöms vara av en sådan karaktär som inte kan accepteras.
 
 Hyran betalas efter faktura från Pingstkyrkan.

 Ej återlämnad nyckel debiteras med 2000 kronor.
 
 Om något akut inträffar så att en vaktmästare måste kontaktas, ring 0142-147 32, 0142-130 83, 0142-149 09 eller 0142-124 84.