Den 11 januari 1925 bildade 15 vänner Betaniaförsamlingen i Mjölby. Själva församlingsbildandet skedde i makarna Signe och Jonas Johanssons hem på Vasavägen 8. Den nybildade församlingen samlades till möten i handlare Johanssons hem och vid större högtider hyrdes Folkets Hus. Den första dopförrättningen hölls i Svartån. Den nybildade församlingen var ivrig att predika evangelium och bedrev verksamhet i bl.a. Ekeby, Rinna, Boxholm, Hästholmen, Skänninge, Vadstena, Sya, Viby m.fl. platser.

 • 1928 kallades Elis Forslund till församlingens förste föreståndare och predikant. Man hyrde då en lokal på Föreningsgatan 7.
 • 1931 invigde församlingen en ny lokal på Kungsvägen 59 – andra våningen i f.d. Edlunds kvarn.
 • 1933 – efter 8 års verksamhet i Rinna hade gruppen där växt till 42 medlemmar. De bildade då egen församling under namnet Sion Rinna. Samma år inköptes f.d. epidemisjukhuset i Skänninge till möteslokal.
 • 1937 avskiljdes församlingens förste missionär, den blott 20-åriga Skänningeflickan Svea Karlsson (gift Nordberg) för sitt uppdrag i Tanzania.
 • 1938 bildade de 67 medlemmarna i Skänninge egen församling.
 • 1943 antog församlingen namnet Filadelfia.
 • 1957 hälsades 35 vänner från Sionförsamlingen i Rinna välkomna tillbaka till församlingsgemenskap med Mjölbyförsamlingen. Samma år inköptes en villa med stor tomt på Skänningevägen 8 för 100 000 kr. Församlingens byggnadskommitté presenterade en skiss ett förslag till en ny kyrkobyggnad på denna tomt. Skissen var utarbetad av byggnadsingenjör Paul Holstensson.
 • 1958, den 15 mars, togs det första spadtaget. Kyrkan byggdes på rekordtid, 9 månader, och stod invigningsklar 13-14 december. Byggkostnad 400 000 kr. Kyrkan byggdes bredvid den befintliga villan, som blev lägenheter för pastors- och vaktmästarfamiljerna. Vid invigningshögtiden medverkade pastor Lewi Pethrus. Högtiden leddes av Bror Spetz, församlingens dåvarande pastor.
 • 1962 invigdes kyrkorgeln, som inköpts begagnad i Stockholm från en missionskyrka som skulle rivas. Orgeln plockades ner, byggdes delvis om och återuppbyggdes på plats i nya kyrkan av orgelbyggare Reinhard Kohlus, Vadstena. En viss utbyggnad krävdes på kyrkans baksida. Orgeln innehåller 11 genomgående stämmor med totalt 1050 pipor. Totalkostnad 30 000 kr.
 • 1974 renoverades kyrkan, bl.a. byggdes estraden om. Sångarläktaren fick nytt tak för bättre akustik. Kostnad 125 000 kr.
 • 1984 antog församlingen namnet Pingstkyrkan.
 • 1989 revs den intilliggande villan och kyrkan byggdes till väsentligt med bl.a. kyrktorg, toaletter, expeditioner, cafédel och en samlingssal med vikvägg mot kyrksalen. Tillbyggnaden skedde helt i egen regi med många frivilligarbetare under ledning av Sven-Erik Johansson, Jan-Åke Ödman och Paul Holstensson. Byggkostnad 5 miljoner.
 • 1994 startade församlingen "Magasinet Second Hand" i gamla Teliahuset på Magasinsgatan. En del av förtjänsten gick de första åren till att betala av på kyrkskulden, resterande till hjälpverksamhet både inom landet och utomlands.
 • 1999 - 2017 då butiken stängdes, bedrevs Secondhandverksamheten i större lokaler på Skänningevägen 10. Det blev ett lyft med fördubblad försäljning och vinst. Under åren 1994 – 2008 har drygt 5 miljoner kronor gått till hjälpverksamhet och socialt arbete. 
 • 2020 under hösten gjordes en uppfräschning av lokalerna i entréplanet. Ommålning av samtliga väggar föruom kontoren. Omklädning av kyrkbänkar, läktarstolar och 120 st lösa extrastolar. Ny vikvägg mellan kyrksalen och sidosalen monterades. Golvklinker i toalettutrymmen och städrum. Rekonditionering av golvmattor i Café Haga, sidosalen och kyrksalen. Större utrymme för att sköta ljud och ljus tillskapades på läktaren. Allt arbete utfördes av församlingens medlemmar under ledning av Sven-Erik Johansson, totalt ca 1800 arbetstimmar med en materialkostnad på 253 000 kr.
   

   Föreståndare

 1928 – 1929  Elis Forslund
 1930 – 1935  Josef Hallenby
 1935 – 1942  Nils Sjöholm
 1943 – 1946  John Fredriksson
 1946 – 1948  Rudolf Danielsson
 1949 – 1955  Harald Risberg
 1955 – 1963  Bror Spetz
 1963 – 1965  Norris Leffler
 1965 – 1969  Harry Johansson
 1971 – 1977  Olle Ståhlgren
 1977 – 1984  Börje Sandqvist
 1984 – 1992  Lars-Gustaf Ericson
 1992 – 1998  Sture Kårén
 1999 – 2004  Thomas Hallström
 2004 - 2010  Charlotte Nordling 
 2010 - 2016  Andreas Ardenfors
 2016-           Daniel Röjås 

 

 


Efter 24 år stängde vi vår secondhandbutik Magasinet!

Tack alla kunder och gåvogivare för åren som gått!

 


 

 Här nedan kan du läsa om våra första 20 år.

20 ar 

Magasinet startar.

Pingstförsamlingen beslutar att starta en Second Hand-butik 1993. Starten sker 12 mars 1994 i gamla Telegrafverkets lokaler på Magasinsgatan 15, därav namnet ""Magasinet"

Magasinsgatan

Syftet med att starta en Second hand butik var att ta emot allehanda varor som privatpersoner skänkte och som kunde omsättas till försäljning. När alla driftkostnader var betalda, återstod ett netto som fördelades till olika hjälpinsatser, såväl inom landet som i andra länder i världen. Pingstförsamlingen upprättade också ett avtal med PMU (pingstmissionens utvecklingsarbete) som innebar att Second Hand butikens netto fördelades lika mellan PMU och Second Handbutiken. (Avtalet med PMU innebar då att varje krona från oss, gav 9 kronor från SIDA för projekt som PMU driver tillsamman med SIDA.)

Arbetet på Magasinet bedrevs helt av frivilligarbetare, ca 45-50 personer. Arbetet var mångskiftande och innebar att hämta varor, detta utfördes av transportgäng, att packa upp varor, diska och kontrollera, prismärka samt placera ut i butiken. Lokalen vid start var i två våningar vilket gjorde att arbetet kunde kännas tungt. Verksamheten gicjr bra men lokalerna känndes inte fullt ändamålsenliga.

Byte av lokal

Funderingar om en större och bättre lokal började ta form. I november 1998 flyttade verksamheten in i nya lokaler på Skänningevägen 10. Bra utrymmen på bottenvåningen samt övervåning, där vi till en början delade yta med Hjärta till Hjärta. Det sista året disponerade vi nedre plan.

Skgvagen 10 slut  Porslinsavd  

     

Porslinsavd 2  Kladavd

 Vad har pengarna gått till?

 • PMU – vid start 50 % av netto enligt avtal. Sedan 2001 20% av nettot. PMU driver arbeten med t.ex utvecklingsarbete som sjukvård, mödravård, utbildning i ett antal länder
 • Hela Människan RIA i Mjölby
 • Barnhem i Voronezh, Ryssland, där utsatta barn får en fristad.
 • Orphans Home, Moshi, Tanzania
 • Barnhem i Moldavien, för pojkar som levt på gatan.
 • Hjälptransporter till Voronezh, Ryssland med bl.a. kläder skor, sjukhussängar, målarfärg, galvade rör.
 • Panzisjukhuset i Kongo, Vi stod för fraktkostnader av kraftledningsmaterial.
 • Barnens rätt
 • Världens barn
 • Barndiabetesfonden
 • Projekt I Östafrika

Hur mycket pengar har Second Handbutiken genererat?

Bruttoförsäljningen under år 1994 till 2014 var ca elva miljoner åttahundrafemtiofemtusen kronor (11 855 000)

Nettoöverskott.

Nettoöverskottet har under åren legat på ca 42—48 %. Vi räknar med ett genomsnitt på 45 % så får vi ett nettoöverskott på ca fem miljoner trehundratrettiofem tusen kronor. (5 335 000) Överskottet har vi oavkortat använt till hjälpinsatser i olika delar av världen, som katastrofhjälp, sjukvård, barnhem, analfabetism, PMU m m. Inom landet RIA, hjälp till invandrare m m.

Tack för 20 års samarbete!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som skänkt allehanda varor och till er som kunder. Allt arbete skulle varit förgäves om inte ni ställt upp, brutto- och netto siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi vill också rikta ett tack till alla frivilligarbetare samt anställda som har gjort en stor arbetsinsats. 

Det du har skänkt har hjälpt andra
 

2014 kunde vi förmedla 275 000 kr och 2015 191 000 kr.