Adress:

Pingstkyrkan i Mjölby 

Kanikegatan 8, 

595 41 Mjölby 

Telefon: 0142-127 86, 

e-post: 

Bankgiro: 494-4708
Swish-nummer 123 467 60 03
Swish-nummer UP (Ung Pingst) 123 503 63 48

 

 Föreståndare

Daniel Röjås

Daniel Rojas

 Telefon: 073-501 66 00

 

 

 

 

 Vice föreståndare

 Karolina Claesson

 Telefon: 073 621 86 19

 

Församlingsledare

Berith Agnebrink

Karolina Claesson

Daniel Franzén

Viktor Lindh

Malin Manfredsson

Gun Sternegård

Diakoner

Sylvia Folkesson

Peter Hasselgren

Gunilla Karlsson

Åke Sternegård

Ida Stighenhed

kontakt med vår diakoni
via e-post 

Styrelseledamöter

Albin Franzén

Andreas Gransö (ordf)

Erika Hasselgren

Paulina Idelind

Sven-Erik Johansson (1:e vice ordf.)

Håkan Karlsson (2:e vice ordf.)

Sören Sternegård

Isak Stigenhed

 Webbansvarig mail: