Mission


Gud har anförtrott församlingen och varje medlem att förmedla detta evangelium till alla människor. Alla folkslag, alla kulturer, alla samhällsgrupper och varje generation måste få evangeliet presenterat på ett begripligt sätt, så att de själva kan ta ställning för Jesus Kristus.
 
I Bibeln finns uppdraget givet till församlingen i Matteus 28:18-20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Bibeln lär oss att Jesus Kristus är enda vägen till Gud.
 
Församlingen har bedrivit och stöttat olika slags mission under åren, såväl evangeliskt som humanitärt arbete. Egna missionärer, delunderhåll till missionärer, direktunderhåll till nationella ledare, volontärer, stipendiater, genom andra organisationer etc.


Vi stöder olika missionsprojekt, just nu är det 3 olika ändamål som Du kan se här nedan:

Hanna Dahlqvist 

Hanna och Fanuel Dahlkvist, arbetar med bibelundervisning i Etiopien.


Här hittar du senaste brevet (28 februari 2024)
från fam Dahlkvist

Här är en länkar till videohälsning via Youtube:
Kort version
Lång version

 

 

 


Terese Carlsén arbetar med i bibelskola i Pisa, Italien,

Terese Carlsén heter jag och har bott i Motala, där jag varit aktiv i Pingstkyrkan sedan jag var ganska liten. Nu upplever jag likt mina föräldrar en kallelse till mission. Jag har provat på flertal kortare missionsresor och upplever hur Gud under en längre tid utrustat mig för mission. Under 2021 fullbordade jag teologistudier inom ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi). Tillsammans med UMU (Ungdom Med Uppgift) som under nästan 50 år har startat upp bibelskolor, vill jag vara en del av den uppstartade bibelskolan i Pisa, Italien.

Min kallelse är till Guds rike, precis som mina föräldrar som var i Yemen, men detta är snarare en projektmission. Bibelskolan är internationell och riktar sig till unga vuxna, där eleverna kommer från hela världen. På samma sätt som jag varit aktiv i Pingstkyrkan i Motala, kommer jag att stödja den lokala församlingen i Italien.
Jag räknar med att åka ut i skiftet 22/23 och beräknar att vara där 1 ½ år

 Här hittar du senaste brevet (januari 2024) från Terese


IBRAs Distansbibelskola (ICBI)
ger ledarträning för församlingsledare ute i världen. När tillväxt sker finns det alltid behov av bibelundervisning och ledarträning. Genom distansbibelskolan får ledarna en grundläggande bibelkunskap för att fungera i sina uppgifter. Där kyrkor och församlingar växer, där växer också behovet av att träna och utbilda ledare. Distansbibelskolan är ett redskap för församlingar runt om i världen att träna och utbilda ledare på distans. Vi säger också att vi vill finnas för den förföljda kyrkan. För kyrkor och samfund i länder där det inte, på grund av förföljelse, är möjligt att driva en traditionell bibelskola. Med media som verktyg kan också fördjupningen i Bibeln bli möjlig. Distansbibelskolan finns i Europa, Sydamerika, Östafrika i flera länder i Asien samt Väst-och Nordafrika

 Här hittar du senaste brevet från Tatta Lennartsson (mars-2024)

Tatta 2024Tatta Lennartsson arbetar för IBRA distansbibelskola.

 Ibra distansbibelskola

Jag bor i Uppsala tillsammans med min man Göran. Vi har två döttrar Judith & Esther som är 24 och 18 år. 
Jag har jobbat i Uppsala Pingst i tjugo år, dessförinnan var vi missionärer i Mellanöstern med IBRA. De senaste fem åren har jag haft förmånen att lägga min tid på IBRAs arbete. Just nu lägger jag min kraft på att utveckla IBRAs Distansbibelskolor. (ICBI) Där kyrkan växer är behovet av bibelundervisning och ledarträning stort och livsavgörande. På många ställen är distansutbildning det enda sättet att göra det möjligt att ge den framväxande kyrkan växtkraft. Ibland är det förföljelse som gör att distansutbildning är det enda som är möjligt, men det kan också vara svårtillgänglig geografi, eller försörjaransvar som gör att det inte går att flytta iväg för bibelskola. Där kyrkan växer behöver ledarna stärkas och växa sig