Mission


Gud har anförtrott församlingen och varje medlem att förmedla detta evangelium till alla människor. Alla folkslag, alla kulturer, alla samhällsgrupper och varje generation måste få evangeliet presenterat på ett begripligt sätt, så att de själva kan ta ställning för Jesus Kristus.
 
I Bibeln finns uppdraget givet till församlingen i Matteus 28:18-20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Bibeln lär oss att Jesus Kristus är enda vägen till Gud.
 
Församlingen har bedrivit och stöttat olika slags mission under åren, såväl evangeliskt som humanitärt arbete. Egna missionärer, delunderhåll till missionärer, direktunderhåll till nationella ledare, volontärer, stipendiater, genom andra organisationer etc.


Vi stöder olika missionsprojekt, just nu är det 4 olika ändamål som Du kan se här nedan:

Hanna Dahlqvist 

Hanna och Fanuel Dahlkvist, arbetar med bibelundervisning i Etiopien.
Här hittar du senaste brevet från familjen Dahlqvist.


Sergey Lena

Sergey och Lena Shpakov arbetar med församlingsarbete  bl. a. i Semiluki i Ryssland.
Här är senaste brevet från Ryssland

 Kyrkbyggnad Semiluki

Kyrkbyggnad i Semiluki, där familjen Spakov också bor. 


Fam Log 

Thobias och Frida Log har tackat ja till att ingå i MAF-Australiens medarbetarteam. Basen för arbetet ligger i landets nordöstra hörn i staden Cairns. 

Thobias tjänst blir att som Maintenance Controller ha ett övergripande ansvar för underhållet av flygplansflottan i regionen. Familjen är efterlängtad då uppdraget är prioriterat och viktigt för att logistiken kring bestämmelser, underhåll och arbetsflöden ska löpa på som planerat. 

MAF:s verksamhet i Australien inriktar sig i huvudsak på att flyga till Arnhem Land där många Aboriginer bor. Under delar av året är de helt avskärmade från omvärlden då regnperiodens översvämningar gör vägarna i stort sett omöjliga att färdas på. MAF flyger ut mediciner, läkare, mat, vatten till ca 80 stycken flygfält i Arnhem Land. I Australien finns också ett av MAF:s träningscenter för piloter som coachas för tuffa flygförhållanden. Förhållanden som liknar den vardag de framöver kommer utmanas av någonstans i världen. 

Kontoret där Thobias kommer jobba på har stor betydelse för hela MAF:s verksamhet i Östra Asien. MAF Australien är i framkant och betjänar flygverksamheten som sker i länder som Papua, Papua Nya Guinea, Östtimor, Sumatra, Kalimantan med mera.

Frida kommer första tiden vara hemma med Elton och ansvara för hemundervisningen för Amilia och Novalie fram till det nya läsåret börjar i januari 2018. Frida kommer senare att förhoppningsvis bistå MAF med sitt administrativa kunnande och eventuellt studera lite på distans.

Läs mera om deras arbete på den gamla bloggen familjenlog.wordpress.com   

och på den nya bloggen familjenlogaustralien.home.blog

Här hittar du familjens tackbrev.


 Paul Waern

Paul Waern arbetar på distansbibelskolan ICBI.


ICBI