För Dig som är 60+ eller ledig på dagen.

I vår kyrka har vi också verksamhet för Dig som är ledig på dagtid.
Vår Allträff har vi som regel första torsdagen i varje månad.