Prislista för lokaluthyrning. Följande alternativ finns

   
    Upp till en dag Upp till 5 timmar
1 Samlingssal på drygt 100 kvm med plats för ca 100 personer sittande eller 50 personer sittande vid bord 800,00 kr 500,00 kr
2 Café med kök. Plats för 80-90 personer vid bord 1 500,00 kr 1 100,00 kr
3 Café med kök enl pkt 2 samt samlingssal enl pkt 1 1 800,00 kr 1 300,00 kr
4 Tillgång till förstärkaranläggning alt 2 eller 3   200,00 kr 200,00 kr
5 Tillgång till dataprojektor i alt 1, 2 el 3 200,00 kr 200,00 kr
6 Tillgång till scen i alt 1, 2 eller 3 200,00 kr 200,00 kr
7 Tillgång till kyrksal i alt 1, 2 eller 3. Förutsätter att endast en mindre del av tiden är i kyrksalen. Per timma 250,00 kr 250,00 kr
8 Kyrksal inklusive läktare. Plats för ca 250 personer 3 000,00 kr 2 000,00 kr
9 Förstärkaranläggning och dataprojektor i kyrksalen. Pris per timma inklusve tekniker 200,00 kr  
10 Minnesstund vid begravning Kostnad för servring enligt separat prislista, klicka här. Lokalerna disponeras då utan extra kostnad    
11 Bröllopsfest. Tillgång till kök, café och samlingssal från fredag morgon. Lokalerna städade och tömda senast 09.00 söndag morgon. Ljud och scen ingår.   3 500,00 kr  
12 Tillkommande kostnad vid ev. avslutning i kyrksalen 250,00 kr  
13 Hyra samt tvätt av vita linnedukar. Pris per styck 80,00 kr  
14 Köp av vita pappersdukar. Pris per rulle à 8 m 70,00 kr  
15 Köp av vita pappersdukar. Pris per rulle à 50 m 400,00 kr