Om oss

 

Vi tror

  • Att hela Bibeln är Guds ord till människan.
  • På en Gud som är evig och skapare av universum.
  • På Jesus Guds son, som genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar vem Gud är.
  • Att man blir frälst, d.v.s. får förlåtelse och gemenskap med Gud genom personlig tro på Jesus.
  • Att dopet i vatten sker genom nedsänkning efter bekännelse av tro på Jesus.
  • Att den Helige Ande, hjälparen från Gud, ger kraft att dela ett kristet liv.

 

Gudstjänsten

Församlingens stora Gudstjänstdag är söndagen. Gudstjänsten börjar kl. 16.00.
Vi får sjunga, be och lyssna till undervisning från Bibeln. Under dessa Gudstjänster har vi speciella samlingar för barnen. Dessa kallar vi "Äventyret".
Efter gudstjänsten är Café Haga öppet för den som vill fortsätta gemenskapen över en kopp kaffe.
Allträffar, Sinnesrogudstjänst mm. har vi också. I vår almanacka här på hemsidan hittar du våra aktuella sammankomster.

 

Hemgrupper

Församlingen har också hemgrupper. De samlas i hemmen med mellan 5-15 personer i varje grupp.
Dessa grupper är till för att stötta varandra i livet. Man får tillfälle att be tillsammans, dela erfarenheter i livet och att få på olika sätt hjälpa varandra.
Vill du vara med i en hemgrupp? Klicka här för mera information.