Vi tror på Gud som gör allt möjligt. Därför vill vi med glädje inbjuda dig att skriva till oss om något som du vill att vi ska be för. Vi tar med detta till församlingens bönekväll och även till våra gudstjänster.
Vi har också möjlighet att träffa dig för personlig förbön eller själavårdsamtal.

Guds välsignelse över dig och ditt förbönsämne!

 

Böne- / Tacksägelseämne