Den 11 januari 1925 bildade 15 vänner Betaniaförsamlingen i Mjölby. Själva församlingsbildandet skedde i makarna Signe och Jonas Johanssons hem på Vasavägen 8. Den nybildade församlingen samlades till möten i handlare Johanssons hem och vid större högtider hyrdes Folkets Hus. Den första dopförrättningen hölls i Svartån. Den nybildade församlingen var ivrig att predika evangelium och bedrev verksamhet i bl.a. Ekeby, Rinna, Boxholm, Hästholmen, Skänninge, Vadstena, Sya, Viby m.fl. platser.

 • 1928 kallades Elis Forslund till församlingens förste föreståndare och predikant. Man hyrde då en lokal på Föreningsgatan 7.
 • 1931 invigde församlingen en ny lokal på Kungsvägen 59 – andra våningen i f.d. Edlunds kvarn.
 • 1933 – efter 8 års verksamhet i Rinna hade gruppen där växt till 42 medlemmar. De bildade då egen församling under namnet Sion Rinna.
   Samma år inköptes f.d. epidemisjukhuset i Skänninge till möteslokal.
 • 1937 avskiljdes församlingens förste missionär, den blott 20-åriga Skänningeflickan Svea Karlsson (gift Nordberg) för sitt uppdrag i Tanzania.
 • 1938 bildade de 67 medlemmarna i Skänninge egen församling.
 • 1943 antog församlingen namnet Filadelfia.
 • 1957 hälsades 35 vänner från Sionförsamlingen i Rinna välkomna tillbaka till församlingsgemenskap med Mjölbyförsamlingen. Samma år inköptes en villa med stor tomt på Skänningevägen 8 för
    100 000 kr. Församlingens byggnadskommitté presenterade en skiss ett förslag till en ny kyrkobyggnad på denna tomt. Skissen var utarbetad av byggnadsingenjör Paul Holstensson.
 • 1958, den 15 mars, togs det första spadtaget. Kyrkan byggdes på rekordtid, 9 månader, och stod invigningsklar 13-14 december. Byggkostnad 400 000 kr. Kyrkan byggdes bredvid den befintliga villan, som blev lägenheter för pastors- och vaktmästarfamiljerna. Vid invigningshögtiden medverkade pastor Lewi Pethrus. Högtiden leddes av Bror Spetz, församlingens dåvarande pastor.
 • 1962 invigdes kyrkorgeln, som inköpts begagnad i Stockholm från en missionskyrka som skulle rivas. Orgeln plockades ner, byggdes delvis om och återuppbyggdes på plats i nya kyrkan av orgelbyggare Reinhard Kohlus, Vadstena. En viss utbyggnad krävdes på kyrkans baksida.
   Orgeln innehåller 11 genomgående stämmor med totalt 1050 pipor.
   Totalkostnad 30 000 kr.
 • 1974 renoverades kyrkan, bl.a. byggdes estraden om. Sångarläktaren fick nytt tak för bättre akustik. Kostnad 125 000 kr.
 • 1984 antog församlingen namnet Pingstkyrkan.
 • 1989 revs den intilliggande villan och kyrkan byggdes till väsentligt med bl.a. kyrktorg, toaletter, expeditioner, cafédel och en samlingssal med vikvägg mot kyrksalen. Tillbyggnaden skedde helt i egen regi med många frivilligarbetare under ledning av Sven-Erik Johansson, Jan-Åke Ödman och Paul Holstensson. Byggkostnad 5 miljoner.
 • 1994 startade församlingen "Magasinet Second Hand" i gamla Teliahuset på Magasinsgatan. En del av förtjänsten gick de första åren till att betala av på kyrkskulden, resterande till hjälpverksamhet både inom landet och utomlands.
 • 1999 - 2017 då butiken stängdes, bedrevs Secondhandverksamheten i större lokaler på Skänningevägen 10. Det blev ett lyft med fördubblad försäljning och vinst.
  Under åren 1994 – 2008 har drygt 5 miljoner kronor gått till hjälpverksamhet och socialt arbete. 
   

   Föreståndare

 1928 – 1929  Elis Forslund
 1930 – 1935  Josef Hallenby
 1935 – 1942  Nils Sjöholm
 1943 – 1946  John Fredriksson
 1946 – 1948  Rudolf Danielsson
 1949 – 1955  Harald Risberg
 1955 – 1963  Bror Spetz
 1963 – 1965  Norris Leffler
 1965 – 1969  Harry Johansson
 1971 – 1977  Olle Ståhlgren
 1977 – 1984  Börje Sandqvist
 1984 – 1992  Lars-Gustaf Ericson
 1992 – 1998  Sture Kårén
 1999 – 2004  Thomas Hallström
 2004 - 2010  Charlotte Nordling 
 2010 - 2016  Andreas Ardenfors
 2016-           Daniel Röjås