Nu har vi, efter 24 år, stängt vår secondhandbutik Magasinet!

Tack alla kunder och gåvogivare för åren som gått!

 


 

Här nedan kan du läsa om våra första 20 år.

20 ar 

Magasinet startar.

Pingstförsamlingen beslutar att starta en Second Hand-butik 1993. Starten sker 12 mars 1994 i gamla Telegrafverkets lokaler på Magasinsgatan 15, därav namnet ""Magasinet"

Magasinsgatan

Syftet med att starta en Second hand butik var att ta emot allehanda varor som privatpersoner skänkte och som kunde omsättas till försäljning. När alla driftkostnader var betalda, återstod ett netto som fördelades till olika hjälpinsatser, såväl inom landet som i andra länder i världen. Pingstförsamlingen upprättade också ett avtal med PMU (pingstmissionens utvecklingsarbete) som innebar att Second Hand butikens netto fördelades lika mellan PMU och Second Handbutiken. (Avtalet med PMU innebar då att varje krona från oss, gav 9 kronor från SIDA för projekt som PMU driver tillsamman med SIDA.)

Arbetet på Magasinet bedrevs helt av frivilligarbetare, ca 45-50 personer. Arbetet var mångskiftande och innebar att hämta varor, detta utfördes av transportgäng, att packa upp varor, diska och kontrollera, prismärka samt placera ut i butiken. Lokalen vid start var i två våningar vilket gjorde att arbetet kunde kännas tungt. Verksamheten gicjr bra men lokalerna känndes inte fullt ändamålsenliga.

Byte av lokal

Funderingar om en större och bättre lokal började ta form. I november 1998 flyttade verksamheten in i nya lokaler på Skänningevägen 10. Bra utrymmen på bottenvåningen samt övervåning, där vi till en början delade yta med Hjärta till Hjärta. Det sista året disponerade vi nedre plan.

Skgvagen 10 slut  Porslinsavd  

     

Porslinsavd 2  Kladavd

 Vad har pengarna gått till?

 • PMU – vid start 50 % av netto enligt avtal. Sedan 2001 20% av nettot. PMU driver arbeten med t.ex utvecklingsarbete som sjukvård, mödravård, utbildning i ett antal länder
 • Hela Människan RIA i Mjölby
 • Barnhem i Voronezh, Ryssland, där utsatta barn får en fristad.
 • Orphans Home, Moshi, Tanzania
 • Barnhem i Moldavien, för pojkar som levt på gatan.
 • Hjälptransporter till Voronezh, Ryssland med bl.a. kläder skor, sjukhussängar, målarfärg, galvade rör.
 • Panzisjukhuset i Kongo, Vi stod för fraktkostnader av kraftledningsmaterial.
 • Barnens rätt
 • Världens barn
 • Barndiabetesfonden
 • Projekt I Östafrika

Hur mycket pengar har Second Handbutiken genererat?

Bruttoförsäljningen under år 1994 till 2014 var ca elva miljoner åttahundrafemtiofemtusen kronor (11 855 000)

Nettoöverskott.

Nettoöverskottet har under åren legat på ca 42—48 %. Vi räknar med ett genomsnitt på 45 % så får vi ett nettoöverskott på ca fem miljoner trehundratrettiofem tusen kronor. (5 335 000) Överskottet har vi oavkortat använt till hjälpinsatser i olika delar av världen, som katastrofhjälp, sjukvård, barnhem, analfabetism, PMU m m. Inom landet RIA, hjälp till invandrare m m.

Tack för 20 års samarbete!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som skänkt allehanda varor och till er som kunder. Allt arbete skulle varit förgäves om inte ni ställt upp, brutto- och netto siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi vill också rikta ett tack till alla frivilligarbetare samt anställda som har gjort en stor arbetsinsats. 

Det du har skänkt har hjälpt andra
 

2014 kunde vi förmedla 275 000 kr och 2015 191 000 kr.

 

 

Second Hand butiken Magasinets rådsgrupp